ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

NAOS
SAS με κεφάλαιο €43,474,650
Με τα κεντρικά γραφεία στην 355 rue Pierre-Simon Laplace – 13290 Aix-en-Provence – ΓΑΛΛΙΑ
Καταχωρημένο στο Aix-en-Provence RCS με τον αριθμό 535 236 418
Τηλ.: +33 (0)4.72.11.48.00

Website Managing Director : David Fabbro, Digital Marketing Officer

Website σχεδιάστηκε και δημοσιεύτηκε από:

AIR PARIS
Société par actions simplifiée (simplified joint-stock company) με κεφάλαιο €80,000 
Καταχωρημένο στο Paris RCS με αριθμό 418 038 758
Με κεντρικά γραφεία στην 352 rue Saint-Honoré – 75001 Paris – ΓΑΛΛΙΑ
Τηλ.: +33 (0)1.53.45.35.00

Website hosted by:

OVH
SAS με κεφάλαιο €10,000,000
Καταχωρημένο στο Lille Metropole RCS με αριθμό 424 761 419
Με κεντρικά γραφεία στην 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – ΓΑΛΛΙΑ
Τηλ.: +33 (0)9.72.37.97.74

Copyright
 

Υπευθυνότητα
 

Προστασία των Δεδομένων